gift

Mobil Uygulama Geliştiricileri için Android ve iOS SDK’leri

iBuildApp mobil uygulama geliştirme araçları ile 1.500.000’den fazla uygulama geliştirilmiştir

Mobil İşler Bulun

Yapılandırma

Burası geliştiricilerin iBuildApp platformuyla mobil uygulamalar için kendi Uzantı Özelliklerini geliştirdikleri, dağıttıkları, test ettikleri ve yayınladıkları bir yerdir (bundan böyle 'Özellik' olarak anılacaktır).


iOS iBuildApp SDK

Projeyi başlatmak için, hostApp.xcodeproj dosyasını açın, varsayılan şekilde bu Xcode’u açacaktır:

Şek.. 3

Şek.. 3

Yukarıdaki resimdeki işaretli bölge kaynak kodunuzu koymanız gereken proje bölümüdür.

Temel iBuildApp uygulaması (hostApp projesi) üçüncü taraf geliştiricilere fonksiyonel Uzantı Özelliklerini entegre edecekleri bir mekanizma sunar.

Teknik olarak, Uzantı Özelliği (m123_myfirstapp.xcodeproj projesi) derlenmiş bir statik kütüphanedir (<.a> uzantılı bir dosya, bir ilave kaynaklar koleksiyonu ve Özellik için gerekli sistem kütüphaneleri ve çerçevelere sahip bir dosya listesi. Özelliği geliştiren geliştirici kütüphaneyi ve gerekli tüm kaynakları sağlamalıdır (iBuildApp.com’da indirme). Sistem kütüphaneleri ve çerçeveleriyle birlikte dosya listesi Özellik kaydedilirken sunucuda oluşturulur (seçili opsiyonlara dayanarak). Kütüphane ve ilişkilendirilmiş kaynaklar derleme sırasında uygulamaya bağlanacaktır.

Mimari açıdan, Uzantı Özelliği sunucu uygulamanın kontrolcü yığını içine koyulan UIViewController sınıfının bit alt nesnesidir. Adı Özelliğin giriş noktası adına uygun olmalıdır (m123_myfirstappViewController). Varsayılan olarak şablon bu şekilde ayarlanmıştır, bu ayarları değiştirmeyin!)

Ortamınızı doğru şekilde düzenlemek için, kütüphanenin iOS simülatör ya da gerçek bir cihaz için derlenmesine bağlı olarak hedef mimari için uygun parametreleri seçin - Mimariler bölümünde, hedef grup için iphoneos (gerçek cihaz için) ya da iphonesimulator (iOS simülatör için) seçin (Şek. 4, 5):

Şek.. 4

Şek.. 4

Şek.. 5

Şek.. 5

iBuildApp SDK projenin aşağıdaki kurala uygun olmasını gerektirir:

  • Kaynak dosyası adları Özellik ID ile başlamalıdır, ör:

    m123_myfirstapplogo_small.png.

  • Özelliğin derlenmesi sırasında oluşturulan statik kütüphane dosyası <.a> uzantısıyla Özellik ID adıyla tam olarak aynı ada sahip olmalıdır (varsayılan şekilde şablon bu şekilde ayarlanmıştır - bu ayaları değiştirmeyin!):

    m123_myfirstapp.a


Android iBuildApp SDK

Projeyi başlatmak için, çıkartılan klasörleri Eclipse IDE’sinin Çalışma alanına kopyalayın:

Şek.. 3

Şek.. 3

Temel iBuildApp uygulaması (iBuildAppSDKLauncher projesi) üçüncü taraf geliştiricilere fonksiyonel Uzantı Özelliklerini entegre edecekleri mekanizmayı sunar.

Teknik olarak, Uzantı Özelliği (m123 projesi) Özellik için gerekli olan kütüphaneler ve çerçevelerle birlikte bir android kütüphanesi, bir ilave kaynaklar koleksiyonu ve bir dosya listesidir. Özelliği hazırlayan geliştirici kütüphane ve gerekli tüm kaynakları sağlamalıdır (iBuildApp.com sunucusunda indirme). Özellik kaydedilirken dosya listesi sistem kütüphaneleri ve çerçevelerle birlikte oluşturulur. Kütüphane ve ilişkili kaynaklar derlenmesi sırasında uygulamaya bağlanacaklardır.

Her Özellik Etkinliği Etkinlik sınıfını devralan AppBuilderWidget sınıfının bir alt nesnesidir. Ana Etkinliğin adı sunucudan alınan adla bağdaşmalıdır. Varsayılan olarak şablon bu şekilde ayarlanmıştır - bu ayarları değiştirmeyin!)

iBuildApp SDK projenin aşağıdaki kurala uygun olmasını gerektirir:

  • Kaynak dosyası isimleri Özellik ID ile başlamalıdır, ör:

    m123_small.png

  • Tasarımlardaki tüm ID’ler ön ekle başlamalıdır.