gift

Mobil Uygulama Geliştiricileri için Android ve iOS SDK’leri

iBuildApp mobil uygulama geliştirme araçları ile 1.500.000’den fazla uygulama geliştirilmiştir

Mobil İşler Bulun

İlk iBuildApp Mobil Uygulama Yayınınız

Burası geliştiricilerin iBuildApp platformuyla mobil uygulamalar için kendi Uzantı Özelliklerini geliştirdikleri, dağıttıkları, test ettikleri ve yayınladıkları bir yerdir (bundan böyle 'Özellik' olarak anılacaktır).


iOS iBuildApp Mobil Uygulama Özelliği

m123_myfirstapp.m ve m123_myfirstapp.h dosyaları Özelliğinizin giriş noktasıdır. Aşağıdaki örnekte görüntüleme ve yaşam çevriminin ayarlanması için gerekli fonksiyonlarla birlikte bu dosyalar Görünümü tamamlarlar.

View içinde Özelliğin kaynak dosyasından yüklenenImageView (adlandırma kuralına uygun şekilde isim verilmiş ve Özelliğin kaynak dosyasından yüklenen veriyi kullanan sunucu uygulamanın başlattığı WebView bulunur (XML formatında.

Sunucu uygulaması kaynak dosyasını ayrıştırır ve UserDefaults kullanarak verileri kaydeder. Uzantı Özelliği UserDefaults üzerinden gelen veriyi yükler ve WebView üzerinde görüntüler. Bu şema verinin dışarıdan Uzantı Özelliğine aktarılma imkanını göstermektedir.

Aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurarak istediğiniz her türlü fonksiyonelliği entegre edebilirsiniz:

 • Özelliğin başlayan Görünüm Kontrolcüsü adlandırma kuralına uygun olmalıdır (m123_myfirstappViewController)
 • RootViewController adını kodunuzda KULLANAMAZSINIZ
 • Özelliğinizi iBuildApp web sitesine yüklerken, aynı zamanda çerçevelerin tam listesini, statik ve dinamik kütüphaneleri ve Özelliğinizin kullanılması için gerekli olan nesne dosyalarını da yüklemelisiniz.
 • Tüm kaynak dosyaları userContent klasöründe bulunmalıdır (bkz. s. 3.2 ve Şek. 2)
 • Özellikle ilgili tüm kaynak dosyaları adlandırma kurallarına uygun şekilde adlandırılmalıdır (bkz. s. 3.2)

iBuildApp uygulama özelliğinizi çalıştırmak

Özelliğinizi test etmek ve hata ayıklaması yapmak için Şema & Hedefi etkin hale getirmeniz gerekebilir (bkz. Şek. 6 ve 7).

Şek.. 6

Şek.. 6

Şek.. 7

Şek.. 7

Şek. 6’da gösterilen seçenek birçok durum için uygundur (Şema: hostApp, Hedef: iPhone 4.3 Simülatörü): bir statik kütüphane (Uzantı Özelliği) grubu, derleme ve sunucu uygulamasından çağırma.

Özelliğinizi test etmek için, kodunuzu Derlemeli ve Çalıştırmalısınız - uygun düğmeye tıklayın ve XCode menüsünden Ürün > Çalıştır’ı seçin:

Şek.. 8

Şek.. 8

Özellik oluşturulduğunda, son ikili dosya içerisinde birleştirilmelidir: etkin Şema & Hedef için aşağıdaki değerleri ayarlayın:

 • Şema: hostApp
 • Hedef: iOS Cihaz
 • Mimariler: iphoneos (Bkz. Şek. 4 ve 5).

Ardından Temizlik (bkz. Şek. 9) ve Arşiv Derlemesi (Şek. 10) yapın. Aşağıdaki resimdeki mavi işaretli alan bu görev için etkin Şema & Hedefi göstermektedir:

Şek.. 9

Şek.. 9

Şek.. 10

Şek.. 10

Yeni Özelliğiniz artık iBuildApp.com sunucusuna yüklenmeye hazırdır. Finder penceresinde projenizin klasörünü bulun userContent klasörünü seçin ve içerik menüsü için ilgili seçeneği kullanarak bunu sıkıştırın:

Şek.. 11

Şek.. 11

userContent.zip adlı bir dosyanız olacak - Uzantı Özelliğinizi yayınlarken bunu iBuildApp.com sunucusuna yükleyin.

iBuildApp uygulama özelliğinizi kullanmak


Android iBuildApp Mobil Uygulama Özelliği

M123.java dosyası Özelliğiniz için giriş noktasıdır. Aşağıdaki örnekte bu dosya görüntüsü ve yaşam döngüsünün ayarlanması için gerekli fonksiyonlarla birlikte Activity’yi tamamlar.

Activity içinde Özelliğin kaynak dosyasından yüklenen resimle birlikte (adlandırma kuralına uygun şekilde adlandırılmış) ImageView ve Özelliğin kaynak dosyasından yüklenen veriyi kullanan sunucu uygulamanın başlattığı WebView bulunur (XML formatında).

Sunucu uygulaması kaynak dosyasını ayrıştırır ve EntityParser.java kullanarak verileri kaydeder. Uzantı Özelliği EntityParser.java üzerinden gelen veriyi yükler ve WebView üzerinde görüntüler. Bu şema verinin dışarıdan Uzantı Özelliğine aktarılma imkanını göstermektedir.

Aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurarak istediğiniz her türlü fonksiyonelliği entegre edebilirsiniz:

 • Özelliğin başlayan Activity’si adlandırma kuralına uygun olmalıdır (m123)
 • Tüm kaynak dosyaları res klasörüne içine koyulmalıdır (bkz. s. 3.2 ve Şek. 2)
 • Özellikle ilgili tüm kaynak dosyaları adlandırma kurallarına uygun şekilde adlandırılmalıdır (bkz. s. 3.2)

iBuildApp uygulama özelliğinizi çalıştırmak

Özellik bağlantısını belirtin (kütüphane olarak), Özelliğinizi test edin ve hata ayıklaması yapın (bkz. Şek. 4 ve Şek. 5):

Şek.. 4

Şek.. 4

Şek.. 5

Şek.. 5

Özelliğinizi test etmek için iBuildAppSDKLauncher ile derlemeli ve Çalıştırmalısınız - uygun düğmeye tıklayın ya da Eclipse menüsünden Çalıştır > Android Uygulaması seçeneğini seçin:

Şek.. 6

Şek.. 6

Artık Özelliğiniz iBuildApp.com sunucusuna yüklenmeye hazırdır. Dosya yöneticisinden proje klasörünüzü bulun ve ZIP arşivi olarak sıkıştırın.

Bir .zip dosyanız olacak - Uzantı Özelliğinizi yayınlarken bunu iBuildApp.com sunucusuna yükleyin.

iBuildApp uygulama özelliğinizi kullanmak