gift

Mobil Uygulama Geliştiricileri için Android ve iOS SDK’leri

iBuildApp mobil uygulama geliştirme araçları ile 1.500.000’den fazla uygulama geliştirilmiştir

Mobil İşler Bulun

İndirme ve Kurulum

Burası geliştiricilerin iBuildApp platformuyla mobil uygulamalar için kendi Uzantı Özelliklerini geliştirdikleri, dağıttıkları, test ettikleri ve yayınladıkları bir yerdir (bundan böyle 'Özellik' olarak anılacaktır).


iOS iBuildApp SDK

Her Özelliğe sınıfların, kaynak dosyalarının ve giriş noktasının adlandırılması için kullanılan tekil bir tanımlayıcı verilmiştir.

Özellik ID bundan böyle "m123_myfirstapp " olarak anılacaktır.

DİKKAT: iOS özelliğiniz için bileşen ID farklı olacaktır!

iOS iBuildApp SDK’yi şu adresten indirebilirsiniz: Özelliklerim.

İndirilen SDK arşiv dosyasını ayrı bir klasöre çıkartın, gerekli tüm dosyalar aşağıdaki yapıda gelecektir:

Şek.. 2

Şek.. 2

"hostApp" klasöründe sunucu uygulaması için proje dosyaları bulunmaktadır. Bu proje dosyaları iOS Özelliğinin başlatılması ve dağıtılması için kullanılırlar. Normalde bu dosyaların değiştirilmesine gerek yoktur.

"m123_myfirstapp" klasöründe iOS Özelliğiniz için şablon görevi gören proje dosya ve klasörleri bulunur. Burası kaynak kodunu dağıttığınız yerdir.

"userContent" geliştirdiğiniz Özellik için gerekli olan, kullanıcının oluşturduğu içeriğin (resimler, ses dosyaları, metin dosyaları, yapılandırma dosyaları, vb.) saklanması için kullanılan klasördür. Özelliğiniz derlendiğinde, kullanıma hazır statik kütüphane bu klasörde olacaktır.

iOS Özelliğinizin doğru kayıt edilmesi için, iBuildApp SDK proje dosyalarının aşağıdaki kurala uymalarını gerektirir:

 • Kaynak dosyası isimleri Özellik ID ile başlamalıdır, ör:

  m123_myfirstapplogo_small.png (resim kaynak dosyası)

  m123_myfirstappconfig.xml (XML kaynak dosyası)

 • Özelliğin derlenmesi sırasında oluşturulan statik kütüphane dosyası <.a> uzantısıyla birlikte Özellik ID ile tam olarak aynı isme sahip olmalıdır (varsayılan olarak şablon bu şekilde ayarlanmıştır - bu ayarları değiştirmeyin!): m123_myfirstapp.a
 • Özelliğiniz için Görüntü Kontrolcüleri yığınının Kök Görüntü Kontrolcüsü olarak görev yapan ilk Görüntü Kontrolcüsünün adı şu şekilde olmalıdır: m123_myfirstappViewController (varsayılan olarak şablon bu şekilde ayarlanmıştır - bu ayarları değiştirmeyin!)

  DİKKAT! Kodunuzda 'RootViewController' ismini KULLANMAYIN!! Bu rezerve edilmiş bir isimdir ve doğru şekilde işlenmeyecektir. Kök Görüntü Kontrolcüsü adı için sadece önceden tanımlanmış bir değer kullanın (ör: m123_myfirstappViewController)!

 • Özellik ID adı küçük harfle yazılmalıdır! Dikkatli olun: kaynak dosyalarınızda büyük harf kullanmayın!

Özelliğinizi iBuildApp web sitesine yüklerken, onaylama sistemi tüm dosyaları yukarıda anlatılan adlandırma kuralına göre kontrol edecektir. Doğrulama olmazsa, Özellik yüklenmeyecektir!


Android Development Kit - iBuildApp SDK

Google şu anda her türlü Android cihazda uygulama geliştirmek için en hızlı araçları sağlayan Android Accessory Development Kits ve Android Studio IDE sahiptir.

Her Özelliğe sınıfların, kaynak dosyalarının ve giriş noktasının adlandırılması için ön ek olarak kullanılan tekil bir tanımlayıcı verilmiştir.

Bundan böyle Özellik ID M123 olarak anılacaktır.

DİKKAT: Android özelliğiniz için Özellik ID farklı olacaktır!

Android Geliştirme Kiti - iBuildApp SDK’yi şu andresten indirebilirsiniz: Özelliklerim.

İndirilen ZIP arşiv dosyasını ayrı bir klasöre çıkartın, gerekli tüm dosyalar aşağıdaki yapıda gelecektir:

Şek.. 2

Şek.. 2

"iBuildAppSDKLauncher" klasöründe sunucu uygulaması için proje dosyaları bulunmaktadır. Bu proje dosyaları Android Özelliğinin başlatılması ve dağıtılması için kullanılırlar. Normalde bu dosyaların değiştirilmesine gerek yoktur.

"M123" klasöründe Android Özelliğiniz için şablon görevi gören proje dosya ve klasörleri bulunur. Burası kaynak kodunu dağıttığınız yerdir.

"res" klasörü ("M123" klasörü içinde) geliştirdiğiniz Özellik için gerekli olan, kullanıcının oluşturduğu içeriğin saklanması için kullanılır (reismler, ses dosyaları, metin dosyaları, yapılandırma dosyaları, vb.).

Android Özelliğinizin düzgün şekilde kaydedilmesi için, iBuildApp SDK proje dosyalarının şu kurala uygun olmasını gerektirir:

 • Kaynak dosyası adları Özellik ID ile başlamalıdır, ör:

  m123_small.png (resim kaynak dosyası)

  m123_config.xml (XML kaynak dosyası)

Özelliğinizi iBuildApp web sitesine yüklerken, onaylama sistemi tüm dosyaları yukarıda anlatılan adlandırma kuralına göre kontrol edecektir. Doğrulama olmazsa, Özellik yüklenmeyecektir!