gift

Mobil Uygulama Geliştiricileri için Android ve iOS SDK’leri

iBuildApp mobil uygulama geliştirme araçları ile 1.500.000’den fazla uygulama geliştirilmiştir

Mobil İşler Bulun

Özellik Alanlarını Özelleştirme

Son kullanıcıdan hiçbir bilgi almayı gerektirmeyen bir Özellik geliştirebilirsiniz.

Anak birçok durumda kullanıcıdan bazı girdiler almak isteyeceksiniz (ör: metin alanlarına girilen ya da açılır menülerden seçilen. Bu bölümde Özelliğinizin XML Yapılandırmasının nasıl yazılacağı anlatılmaktadır.

Uygulanan yapının mevcut sürümü 0.1’dir. Sitemizden bir XML-Şema bildirimi indirebilirsiniz.

0.1 sürümünde 6 muhtemel yapı elemanı vardır:

  1. Blok elemanı (2-6 tipindeki elemanların mantıksal gruplar halinde düzenlenmesinde kullanılır)
  2. Metin alanı
  3. Metin alanı (çok satırlı metin girişi)
  4. Açılır liste alanı
  5. Onay Kutusu
  6. Radyo düğmesi (en az iki radyo düğmesinden oluşan gruplarda kullanılır)

Genel Bilgi

Temel XML Yapılandırmasında <alanlar /> bölümü bulunmalıdır. Kullanıcıdan hiçbir bilgi almanız gerekmiyorsa, o zaman sadece aşağıda listelenen kodu içeren bir yapılandırma yükleyin. Bu durumda son kullanıcı hiçbir ilave giriş öğesi olmadan sadece standart "Başlık" metin girişimizi görecektir (Şek. 6.1).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iba:fields iba:version="0.1" xmlns:iba="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1 http://ibuildapp.com/module_fields.xsd"/>
Şek.. 6.1

Şek.. 6.1

Son kullanıcının girdiği veriler daha sonra bizden sizin özelliğinize geçecek olan bir uygulama verisi XML yapılandırması oluşturmak için kullanılacaktır.

Bununla birlikte, boş bir alan yapısı boş veri yapısına dönüşecektir:

<data>
</data>

Her alanın temelde 3 özniteliği vardır:

  • ad (dizi, gerekli) - bu öğeden gelen girilen veriyi içerecek olan veri yapılandırmasındaki XML etiketinin adı
  • etiket (dizi, opsiyonel) - Uygulama Yönetim Panelimizdeki bir giriş öğesinin solunda bulunacak metin etiketi
  • simge yazısı (dizi, opsiyonel) - bir giriş elemanını yanında/altında bulunacak metin etiketi

Blok

Bloklar diğer alanların mantıksal gruplar halinde düzenlenmesinde kullanılır

Blok etiketinin bir belirli özniteliği vardır:

  • durum ("statik"/"açık"/"kapalı", opsiyonel, varsayılan "statik") - bu bloğun durumu: "statik" daima mevcut olacağı, "açık"/"kapalı" kullanıcının bloklar arasında değişim yapabileceği anlamına gelir; bir anda sadece statik olmayan bir blok seçilebilir

Bloklar veride bulunma şekillerine göre diğer tüm öğelerden farklıdırlar. Özel etiketleri (yani ad özniteliği kullanılmaz), yoktur, ancak bunun yerine tüm alt öğelerin etiketleri bulunur.

Bununla birlikte, bu sadece "statik" bloklar için ve "açık" konumdaki bloklar için doğrudur. Blok "kapalı" konumdaysa, ne kendisi, ne de alt blokları veri XML’sinde bulunamaz.

Blok bir çeşit kök öğedir (sadece bloklar <alanlar/> öğesinin içinde bulunabilir), bu nedenle özelliğinizin en az bir giriş öğesine ihtiyacı varsa - en az bir bloğu olacaktır.


Metin

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iba:fields iba:version="0.1" xmlns:iba="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1 http://ibuildapp.com/module_fields.xsd">
	<iba:block iba:name="block1">
		<iba:text iba:name="textfieldA" iba:label="Textfield label:" iba:caption="Caption goes under the textfield"/>
	</iba:block>
</iba:fields>
Şek.. 6.2

Şek.. 6.2

<data>
	<textfieldA></textfieldA>
</data>

Metinalanı

Metinalanı birden fazla metin satırı içerebilmesi haricinde Metin ile tamamen aynıdır.


Açılır liste

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iba:fields iba:version="0.1" xmlns:iba="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1 http://ibuildapp.com/module_fields.xsd">
	<iba:block iba:name="block1">
		<iba:dropdown iba:name="myDropdown" iba:default="2" iba:label="Dropdown:" iba:caption=""option #2" is selected by default">
			<iba:option iba:value="">please select something</iba:option>
			<iba:option iba:value="1">the first option</iba:option>
			<iba:option iba:value="one more option">option #2</iba:option>
			<iba:option iba:value="the_last">the last one</iba:option>
		</iba:dropdown>
	</iba:block>
</iba:fields>
Şek.. 6.3

Şek.. 6.3

Şek.. 6.4

Şek.. 6.4

<data>
	<myDropdown>one more option</myDropdown>
</data>

Onay Kutusu

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iba:fields iba:version="0.1" xmlns:iba="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1 http://ibuildapp.com/module_fields.xsd">
	<iba:block iba:name="block1" iba:label="Some block">
		<iba:checkbox iba:name="checkboxA" iba:label="1st checkbox" iba:checked="true"/>
		<iba:checkbox iba:name="checkboxB" iba:value="some value" iba:label="2nd checkbox" iba:caption="some descriptive caption"/>
	</iba:block>
</iba:fields>
Şek.. 6.5

Şek.. 6.5

<data>
	<checkboxA></checkboxA>
</data>

Radyo

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iba:fields iba:version="0.1" xmlns:iba="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1 http://ibuildapp.com/module_fields.xsd">
	<iba:block iba:name="block1" iba:caption="Block's caption">
		<iba:radio iba:name="radiobutton1" iba:value="first" iba:label="Radio label:"/>
		<iba:radio iba:name="radiobutton1" iba:value="2nd" iba:caption="2nd radiobutton has caption"/>
		<iba:radio iba:name="radiobutton1" iba:value="the last one" iba:caption="3rd radiobutton is checked by default" iba:checked="true"/>
	</iba:block>
</iba:fields>
Şek.. 6.6

Şek.. 6.6

<data>
	<radiobutton1>the last one</radiobutton1>
</data>

Daha fazla örnek!

Örnek 1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iba:fields iba:version="0.1" xmlns:iba="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1 http://ibuildapp.com/module_fields.xsd">
	<iba:block iba:name="b1" iba:caption="Ther are three static blocks">
		<iba:text iba:name="textField" iba:label="Textfield #1:">default text</iba:text>
		<iba:checkbox iba:name="cb1" iba:value="on" iba:checked="true" iba:caption="check me!"/>
	</iba:block>
	<iba:block iba:name="b2" iba:state="static">
		<iba:dropdown iba:name="dropdown" iba:default="0" iba:label="Dropdown field:">
			<iba:option iba:value=""/>
			<iba:option iba:value="a">letter "A"</iba:option>
			<iba:option iba:value="b">letter "B"</iba:option>
		</iba:dropdown>
		<iba:textarea iba:name="multilineText" iba:label="Textarea" iba:caption="Caption under textarea">Some text
It has two lines.</iba:textarea>
	</iba:block>
	<iba:block iba:name="b3">
		<iba:checkbox iba:name="cb2" iba:value="on" iba:caption="don't check me!"/>
		<iba:radio iba:name="radio" iba:value="1st" iba:label="Select one:" iba:caption="1st radio" iba:checked="true"/>
		<iba:radio iba:name="radio" iba:value="2nd" iba:caption="2nd radio"/>
	</iba:block>
</iba:fields>
Şek.. 6.6

Şek.. 6.7

<data>
	<textField>default text</textField>
	<cb1>on</cb1>
	<dropdown></dropdown>
	<multilineText>Some text
It has two lines.</multilineText>
	<radio>1st</radio>
</data>

Örnek 2

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iba:fields iba:version="0.1" xmlns:iba="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1 http://ibuildapp.com/module_fields.xsd">
	<iba:block iba:name="block1" iba:state="on" iba:label="One way:">
		<iba:text iba:name="text1" iba:label="Text 1:">Default for text #1</iba:text>
	</iba:block>
	<iba:block iba:name="block2" iba:state="off" iba:label="Another way:">
		<iba:text iba:name="text2" iba:label="Text 2:">Default for text #2</iba:text>
	</iba:block>
</iba:fields>
Şek.. 6.8

Şek.. 6.8

<data>
	<text1>Default for text #1</text1>
</data>
Şek.. 6.9

Şek.. 6.9

<data>
	<text2>Default for text #2</text2>
</data>

Örnek 3

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iba:fields iba:version="0.1" xmlns:iba="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ibuildapp.com/userWidgets/0.1 http://ibuildapp.com/module_fields.xsd">
	<iba:block iba:name="block1">
		<iba:checkbox iba:name="myCheckbox" iba:value="1" iba:checked="true" iba:label="Checkbox:"/>
	</iba:block>
	<iba:block iba:name="block2" iba:state="off" iba:caption="use text">
		<iba:text iba:name="myText" iba:label="Text field:">some default text</iba:text>
	</iba:block>
	<iba:block iba:name="block3" iba:state="on" iba:caption="use textarea">
		<iba:textarea iba:name="myTextarea" iba:label="Textarea field:">some default text in textarea</iba:textarea>
	</iba:block>
	<iba:block iba:name="block4">
		<iba:dropdown iba:name="myDropdown" iba:label="Dropdown">
			<iba:option iba:value="option0">Option 0</iba:option>
			<iba:option iba:value="option1">Option 1</iba:option>
			<iba:option iba:value="option2">Option 2</iba:option>
		</iba:dropdown>
	</iba:block>
</iba:fields>
Şek.. 6.10

Şek.. 6.10

<data>
	<myCheckbox>1</myCheckbox>
	<myTextarea>some default text in textarea</myTextarea>
	<myDropdown>option0</myDropdown>
</data>